Nedeľné poobedie venované svedkovi viery a mučeníkovi Jankovi Havlíkovi v Skalici

Vložil Spravca webu, St, 21/11/2012 - 13:36

V nedeľu 18. novembra 2012 sa v jezuitskom kostole v Skalici konalo otvorenie životopisnej výstavy od autorky Heleny Slávikovej - Ján Havlík - dvojnásobný odsúdenec za vieru. Všetci prítomní sa mohli v preplnenom kostole oboznámiť so životnými osudmi Janka Havlíka, ktorý sa narodil vo Vlčkovanoch /Dubovce/ 12. februára 1928 – a zomrel v Skalici 27. decembra 1965. Bol naozajstným svedkom viery a mnoho si vytrpel počas komunistického režimu (dvakrát bol odsúdený a niekoľko rokov bol väznený pre svoju vieru). V auditóriu bolo prítomných viacero kňazov, jeho sestra pani Tokošová a ďalší príbuzní, obyvatelia jeho rodnej obce Dubovce, členovia Zväzu protikomunistického odboja z okresu Skalica a mnoho kresťanov zo Skalice i okolia.
Podujatie, ktoré organizovala obec Dubovce a spoluorganizovali Rímskokatolícky farský úrad v Skalici, Mestská knižnica v Skalici a Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul – Slovenská provincia, do ktorej sa Janko Havlík začlenil zložením rehoľných sľubov, otvorila starostka obce Dubovce Mgr. Dana Dorothea Mikulová, ktorá aj celý jeho priebeh moderovala. Privítala hostí Ing. Stanislava Chovanca primátora Skalice, provinciála slovenskej provincie misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul ThLic. Jozefa Nogu CM, autorku výstavy a kníh o Jankovi Havlíkovi, ktorá vznikla z iniciatívy obce Dubovce, Mgr.art. Helenu Slávikovú a všetkých prítomných. Sama zaspomínala na roky, keď Janko Havlík chodil po ich ulici, keď ako malá družička v bielych šatách sa zúčastnila jeho pohrebu.
Ako prvý sa prihovoril primátor Skalice, ktorý všetkých privítal v priestoroch obnoveného chrámu, ktorý bol v minulých dňoch ocenený cenou Kultúrna pamiatka roka 2011 a vyjadril potešenie z toho, že sa táto výstava dostala do Skalice. Tiež sa prihovoril provinciál Jozef Noga CM a skonštatoval, že už asi 15 rokov sa má možnosť verejnosť oboznamovať so životom Janka Havlíka a všetky materiály potrebné k začiatku jeho blahorečenia sú odoslané na príslušnej kongregácii v Ríme a čaká sa na vyjadrenie, aby sa mohol započať diecézny proces. Tiež tlmočil najnovšiu správu , že do tohto procesu sa zaangažoval aj slovenský kardinál J.E. Jozef Tomko. Vyjadril svoju nádej, že Janko Havlík bude v krátkej dobe blahoslavený, aby ukázal predovšetkým mladým ľuďom svedectvo viery. Autorka výstavy a znalkyňa života Janka Havlíka tlmočila auditóriu jeho odkaz
pre rehoľníkov:- vernosť svojmu povolaniu i reholi lazaristov až do smrti
pre mladých: - že existujú hodnoty pre ktoré sa oplatí aj zomrieť
pre kňazov: - ukazuje aká milosť je byť kňazom, po kňazstve celý život túžil a keď sa ním nestal nekapituloval ako hovoril svojej matke: „Chceli sme prinášať obety na oltári teraz budeme miesto hostie dvíhať svoje utrpenie a svoje životy.“
pre všetkých: - že máme ohlasovať Ježiša Krista ako to dokázal aj za extrémnych okolností vo väzení.
Janko oslovuje trpiacich, strádajúcich, zúbožených osamelých, ťažko chorých, tým, že ukazuje ako treba niesť utrpenie, že od kríža sa nemá utekať, ale ak je to Božia vôľa kríž prijať.
Potom nasledovali svedectvá mladých kňazov. Skalický dekan ThLic Roman Stachovič hovoril o Jankovi Havlíkovi ako človeku pevnej a silnej viery, ktoré majú byť príkladom pre mladých ľudí, tiež o väzenskom lekárovi MUDr. Ottovi Opálkovi, ktorý ho vyšetroval pri jeho prepúšťaní z väzenia a keď videl jeho zdravotný stav dal sľub, že sa stane namiesto neho kňazom, čo sa mu aj v rokoch uvoľnenia podarilo vo veku 57 rokov. Vyjadril sa, že bude proces blahorečenia podporovať. Marián Meňuš, štefanovský farár, bývalý kaplán v Radošovciach i v Skalici premietol videoprezentáciu zo spomienok jeho sestry. Tiež o svojom vzťahu k Jankovi Havlíkovi hovoril súčasný radošovský kaplán Pavol Póša a nakoniec bohoslovci misijnej spoločnosti zaspievali v latinčine Salve Regina.
Mládež z Duboviec literárno-dramatickým pásmom pripravenom manželmi Matúšovými priblížila roky Janka Havlíka strávené v jáchymovských väzniciach.
K slávnostnej atmosfére nedeľného poobedia prispel skalický chrámový zbor Cantamus Domino pod vedením Mariána Mikúša, ktorý zaspieval na úvod i na záver duchovné piesne i Spevokol žien z Duboviec, ktoré zaspievali zhudobnené básne napísané na počesť ich rodáka.
Po ukončení programu mali prítomní možnosť pozrieť si výstavu Janko Havlík - dvojnásobný odsúdenec za vieru umiestnenú na paneloch od Mgr. art. Heleny Slávikovej, zloženú z materiálov poskytnutých archívom UPN v Bratislave, archívom Krajského Súdu v Bratislave, Archívom zboru väzenskej a Justičnej stráže v Leopoldove, z archívu Štátneho súdu v Bratislave, z archívu Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta d e Paul, súkromného archívu rodiny Havlíkovej a rodiny Tokošovej.

O živote Janka Havlíka je možné čítať v knihách
Hieronym Mokrohájsky, Anton Srholec: Oceľové srdcia – vydanou ešte v samizdate
A. Srholec: Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov
A. Havlík: Lásku nemožno umlčať
H. Sláviková – Rabarová: Hrdinské svedectvá mladosti
H. Sláviková – Rabarová: Zomrel postojačky
(Zapísal: Ľudovít Košík)

PrílohaVeľkosť
janko1.JPG66.93 KB