Znovu otvorenie kaplnky sv.Františka Xaverského

Vložil Spravca webu, Št, 07/12/2006 - 01:34
X1
X1
X2
X2
X3
X3
X4
X4
X5
X5
X6
X6
X7
X7
X8
X8
X9
X9
X10
X10
X11
X11
X12
X12
X13
X13
X14
X14

Prvá nedeľa decembra roku 2006 sa niesla v znamení osláv sviatku spolupatróna našej farnosti, svätého Františka Xaverského. Tomuto svätému je naša farnosť vďačná za ochranu pred morovými nákazami, ktoré sa vyhli nášmu mestu, a uchránili našich predkov od veľkých útrap. Na svätej omši o pol jedenástej, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta pod vedením pána primátora Stanislava Chovanca, bola prednesená slávnostná každoročná modlitba k sv. Františkovi Xaverskému. Po nej nasledovalo posvätenie "morového stĺpu" so sochou Panny Márie a malého Ježiša, ktorý bol po rokoch premiestnenia vtedajšou vládnou garnitúrov mimo centra námestia znovu vrátený na pôvodné miesto, priamo pred Skalickú radnicu. Po obede pokračovali oslavy tohto sviatku v Skalickom hájku, kde je už takmer tristo rokov postavená kaplnka zasvätená práve tomuto patrónovi. Keďže sa tu už viac ako sto rokov nekonali žiadne liturgické slávnosti, pán dekan Ľudovít Pokojný, správca skalickej farnosti, slávnostne znovu uviedol túto kaplnku do liturgického užívania. Slávnosť s bohoslužbou slova, počas ktorej bol prečítaný slávnostný dekrét z pera pána arcibiskupa, doprevádzal spevom skalický chrámový zbor Cantamus Domino.