Púť zo Skalice do San Giovani Rotondo, Gargana, Loreta a Ríma

Vložil Spravca webu, Št, 26/04/2012 - 10:35
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

Ešte koncom minulého roku sa z iniciatívy našej farnosti uskutočnila táto pekná púť. Rozsiahlou fotoreportážou a slovami jedného z účastníkov púte chceme aj vám priblížiť naše krásne zážitky:

V štvrtok 20. októbra 2011 skupina 49 pútnikov zo Skalice a okolia i z Blatného pri Senci nastúpila do autobusu, aby sa vydala pod vedením skalického dekana vdp. Romana Stachoviča na osemdňovú pútnickú cestu do Talianska. Počas nej sme prešli takmer 4 tisíc km a navštívili viaceré ciele našej púte, a na 4 dni sme zakotvili v centre života kresťanov v Ríme.
Po celodennom a celonočnom cestovaní sme v piatok ráno pricestovali do Talianskeho mesta San Giovanni Rotondo, kde prežil takmer celý život známy kapucínsky kňaz, sv. Páter Pio z Pietrelciny. Hneď ráno sme mali v kostolíku, v ktorom pôsobil a kde dodnes stojí spovednica, v ktorej dlhé hodiny spovedal, sv. omšu. Po nej sme mali možnosť k osobnej modlitby v kostole Panny Márie milostivej, ktorý bol vybudovaný počas jeho života, aby slúžil pre stále sa zvyšujúci počet pútnikov i narastajúci počet obyvateľov. Navštívili sme múzeum, kde je uložených množstvo predmetov, ktoré pútnikom i dnes pripomínajú jeho pôsobenie, videli sme i celu, v ktorej prežil roky svojho rehoľného života. Navštívili sme nemocnicu, ktorú dal vybudovať, ktorá je v súčasnosti i vedeckým pracoviskom, pomoc a útechu v utrpení tu v súčasnosti môže nájsť vyše tisíc pacientov, o ktorých sa stará vyše dva tisíce zamestnancov. Navštívili sme i novú veľkú baziliku, ktorá pojme niekoľko tisíc pútnikov, i jej podzemie zdobené mozaikami od Marka Rupnika, v ktorom sa nachádza i schránka s telesnými pozostatkami Sv. Pátra Pia. Pred odchodom sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu.
Vo večerných hodinách sme pricestovali do Gargana, kde sa nachádza miesto, na ktorom sa 4 krát zjavil sv. Michal archanjel, ktorý je aj patrónom našej skalickej farnosti. Vypočuli sme si od poľského člena rehole sv. Michala informácie o zjaveniach, i o histórii, aj to, že toto miesto nesie názov nebeské, lebo ho posvätil sv. Michal. Tu sme mali v tichosti možnosť osobnej modlitby a potom nocľahu v miestnom pútnickom dome.
V sobotu bolo cieľom našej púte Loreto, kde sa nachádza pôvodný nazaretský domček, v ktorom archanjel Gabriel oznámil Panne Márií, že sa stane matkou Božou. Pri sv. omši sme mysleli na naše rodiny i na všetky rodiny, aby aj v dnešnom svete dokázali byť pevné vo viere. S modlitbou sme prechádzali nazaretským domčekom, ktorému je veľmi podobná loretánska kaplnka pri kostole milosrdných bratov v Skalici a tu sme sa spoločne pomodlili modlitbu, ktorú sa denne modlievajú v skalickom nazaretskom domčeku. Nasledovala cesta, ktorá mala svoj cieľ v Ríme, kam sme prišli vo večerných hodinách a ubytovali sme sa v pútnickom dome českých saleziánov Velehrad v blízkosti baziliky sv. Petra, ktorý sa na štyri noci a dni stal naším domovom.
V nedeľu sme sa po sv. omši vybrali na námestie sv. Petra, kde Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil za svätých dvoch kňazov a jednu rehoľnú sestru. Spolu s ním a tisíckami pútnikov sme sa pomodlili modlitbu Anjel Pána. V poobedňajších hodinách sme navštívili väčšie baziliky Panny Márie snežnej, kde sú uchovávané jasličky z Betlehema a sv. Pavla za hradbami, kde sa nachádza jeho hrob. Tiež sme navštívili ďalšie rímske kostoly.
V pondelok ráno sme mali sv. omšu v bazilike sv. Petra a potom sme navštívili štvrtú hlavnú rímsku baziliku sv. Jána v Lateráne, ktorá je aj biskupským chrámom Svätého Otca. Tiež sme mali možnosť modliť sa na sv. schodoch a navštíviť baziliku sv. Kríža. Pokračovali sme v spoznávaní ďalších rímskych chrámov a pamätihodností a samozrejme sme sa zastavili aj pri známej fontáne di Trevi.
V utorok sme mali možnosť pohľadu na Rím z kopule baziliky sv. Petra a prehliadky tohto chrámu. Tu sme mali možnosť stíšiť sa v osobnej modlitbe a tiež sa zastaviť pri hrobe blahoslaveného Jána Pavla II. i ďalších pápežov. Sv. omšu sme v tento deň mali v kostole pri univerzite sv. Kríža, na ktorej študoval počas svojho pobytu v Ríme aj náš pán dekan Roman Stachovič, ktorý nám bol dokonalým turistickým i duchovným sprievodcom počas celej púte. Vyfotografovali sme sa pri jednej z najstarších dominánt Ríma – Koloseu, neobišli sme ani kostol sv. Klimenta, kde sme sa pomodlili pri hrobe sv. Cyrila a pozreli sme si ho i jeho podzemné priestory.
V utorok sme mali spoločenský večer, počas ktorého medzi nás prišiel i priateľ a spolužiak nášho pána dekana z rímskych štúdií P. Markus, kňaz pôvodom z Rakúska, ktorý pracuje na štátnom sekretariáte sv. Stolice a k náplni jeho práce patrí aj predstavovať nemeckých pútnikov počas stredajších audiencií Svätému Otcovi. Porozprával nám o svojej ceste ku kňazstvu i svojom pôsobení a odpovedal na viaceré naše otázky. Tiež boli prítomní dvaja bratia kňazi Jozef a Peter Pajerskí, rodáci zo Senca.
V stredu sme sa zobudili do silne daždivého dňa a v takomto čase sme sa presúvali aj do audienčnej siene Pavla VI. Tu sa konala stredajšia audiencia Svätého Otca, počas ktorej sa nám Svätý Otec prihovoril, udelil svoje požehnanie a v jej závere osobitne nám prítomným Slovákom adresoval tieto slová:
„Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne zo Skalice, Blatného, Bystričian, Turčianskeho Petra, Trnavy a Žiliny. Bratia a sestry, pozývam vás zjednotiť sa duchovne v modlitbe za Deň reflexie a dialógu, ktorý sa bude konať zajtra v Assisi. S láskou žehnám vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus!“
na čo sme reagovali potleskom zvolaním „Nech žije Svätý Otec“ načo nám ešte zakýval.
V stredu sme ešte mali možnosť zotrvať na námestí sv. Petra, či nakúpiť predmety, ktoré nám i naším blízkym budú púť pripomínať. V podvečer sme navštívili slovenské pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde sme boli oboznámení s jeho históriou i súčasnosťou, mali ďakovnú sv. omšu a po občerstvení sme sa vydali na náročnú cestu domov, ktorú sme v štvrtok poobede síce telesne unavení, no obohatení mnohými silnými zážitkami s putovania a duchovne bohato posilnení, šťastne ukončili.

Ľudovít Košík, účastník púte