Rok kňazov

Vložil Spravca webu, Ne, 25/10/2009 - 23:07


Ako všetci dobre viete, začal sa 19. júna 2009, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Rok kňazov pri príležitosti 150. výročia dies natalis Jána Márie Vianneya, svätého patróna všetkých farárov sveta.
Tento rok, ktorého cieľom je prispieť k prehĺbeniu úsilia o vnútorné obnovenie všetkých kňazov, aby ich evanjeliové svedectvo v dnešnom svete bolo silnejšie a rozhodnejšie, sa skončí v ten istý sviatok v roku 2010. „Kňazstvo je láska Ježišovho Srdca“, zvykol vravieť svätý farár z Arsu.
Úlohou veriacich je zasa sa priblížiť k svojim kňazom, dokázať ich podporiť či už modlitbou alebo inou pomocou.
Pre tých, čo majú záujem prehĺbiť si informácie k tejto aktuálnej téme kresťanov, prikladáme zopár odkazov na web stránky s touto problematikou:
Na stránkach Katolíckej cirkvi na Slovensku nájdete nielen list pápeža Benedikta XVI. k vyhláseniu Roka kňazov, ale i ďalšie dokumenty.
Je tam aj odkaz na všetky správy vrámci Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
A všetky dôležité správy k Roku kňazov v rámci Bratislavskej arcidiecézy nájdete zasa tu