Výzva pre reštaurátorov!

Vložil Spravca webu, Ne, 21/09/2008 - 21:54
So1
So1
So2
So2
Jan Krstitel
Jan Krstitel
sv.Jan
sv.Jan
sv.Imrich
sv.Imrich
sv.Gonzaga
sv.Gonzaga

Uverejňujeme výzvu pre reštaurátorov, ktorí majú záujem reštaurovať tieto štyri sochy v majetku Rímskokatolíckeho farského úradu v Skalici

Počet sôch: 4
Mená sôch: sv. Ján Krstiteľ, sv. Ján evanjelista, sv. Imrich, sv. Alojz Gonzága SJ
Výška sôch: 160-170 cm
Materiál: drevo
Datovanie: roky 1700-1720
Autor: ???
Záujemcovia o reštaurovanie nech zašlú na adresu:
Rímskokatolícky farský úrad, Nám. slobody 22, 909 01 Skalica, skalica@fara.sk
ponuku, ktorá bude obsahovať nasledovné informácie:
1. informatívny postup reštaurátorských prác
2. rozpis úkonov s uvedením ceny
3. predpokladaný časový horizont prác
4. referencie doteraz vykonaných podobných reštaurátorských prác
5. vedľajšie režijné náklady (napr. kde sa bude reštaurovanie robiť, cestovné, a pod.)