Spoločná opekačka mladých na záver prázdnin

Vložil Spravca webu, Ne, 14/09/2008 - 22:48
Ou1
Ou1
Ou2
Ou2
Ou3
Ou3
Ou4
Ou4
Ou5
Ou5
Ou6
Ou6
Ou7
Ou7
Ou8
Ou8
Ou9
Ou9
Ou10
Ou10
Ou11
Ou11
Ou12
Ou12
Ou13
Ou13
Ou14
Ou14
Ou15
Ou15

Trošku neskôr vám prinášame fotografie zo spoločného opekania detí a mládeže konanej na záver prázdnin, presnejšie 22. augusta 2008, pod záštitou nášho Farského úradu. Deti a mládež sa stretla tento deň vo farskej záhrade pri kostolíku sv. Urbana. Pre deti bol pripravený program, spievalo sa, hral sa aj futbal, opekalo sa a kto bol unavený, mohol aj prespať v pripravenom stane. Ráno, boli pripravené raňajky. Ďakujeme všetkým čo na výzvu usporiadateľov prišli a prispeli k programu. Zároveň ďakujeme všetkým usporiadateľom a tiež všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu tejto akcie.