5. a 6. deň Loretánskych dní 2008

Vložil Spravca webu, Ne, 07/09/2008 - 18:10
Andrej Krupa 5.9., 1.cast
Andrej Krupa 5.9., 1.cast
Andrej Krupa 5.9., 2.casť
Andrej Krupa 5.9., 2.casť
Andrej Krupa 5.9., 3.cast
Andrej Krupa 5.9., 3.cast
Milan Puskar 6.9., 1.cast
Milan Puskar 6.9., 1.cast
Milan Puskar 6.9., 2.cast
Milan Puskar 6.9., 2.cast

Matka ušľachtilej pomoci bola téma piatej kázni v rámci Loretánskych dní v podaní vdp.Andreja Krúpu, správcu farnosti v Kútoch. Prinášame vám tu záznam tohto príhovoru. Zároveň tu uverejňujeme aj príhovor dp.Milana Puškára, kaplána v Podunajských Biskupicicach na tému: Mária - Matka nádeje, z šiesteho dňa našich dní úcty k Loretánskej Panne Márii.