3. a 4. deň Loretánskych dní 2008

Vložil Spravca webu, Št, 04/09/2008 - 23:04
p. Matus 3.9.,1.cast
p. Matus 3.9.,1.cast
p. Matus 3.9.,2.cast
p. Matus 3.9.,2.cast
p. Matus 3.9.,3.cast
p. Matus 3.9.,3.cast
p. Humbert 4.9., 1.cast
p. Humbert 4.9., 1.cast
p. Humbert 4.9., 2.cast
p. Humbert 4.9., 2.cast

Prinášame vám záznamy príhovorov kázní z tretieho a štvrtého dňa našich tohtoročných Loretánskych dní. V stredu, 3.9., kazateľ, pán Matúš Kušnír OP, predstavený dominikánov v Žiline, hovoril o Panne Márii ako o Matke milosrdenstva. V štvrtok, 4.9., zasa Humbert Virdzek OP, promotér ružencových bratstiev v Žiline, hovoril o Panne Márii ako Ochrankyne našej viery, pričom je tu zachytená aj celá modlitba zasvätenia k Panne Márii. Prajeme príjemné počúvanie.