Technické problémy so zvukovými nahrávkami kázní.

Vložil Spravca webu, Ne, 20/05/2007 - 21:07

I cez trvalú snahu administrátorov stránok, stále pretrváva problém pri počúvaní, resp. sťahovaní niektorých kázní. Za uvedené sa ospravedlňujeme. Po odstránení problému Vás o tomto budeme informovať.

Webmaster