Pôstna biblická olympiáda pre deti

Vložil Spravca webu, Ut, 20/03/2007 - 14:49

Prinášame informácie k biblickej olympiáde vyhlásenej pred časom v našich kostoloch pre naše deti, pričom vyhodnotenie bude v nedeľu 15. apríla 2007 na sv. omši pre deti o 9.00 hod.

 • každá správna odpoveď 1 bod
 • vyplnené vhoď do pripravenej krabice v kostole

  1. časť

  1.Keď sa Pán Ježiš priblížil k Jeruzalemu a prišiel s učeníkmi do Betfage pri Olivovej hore, poslal 2 učeníkov do dediny a prikázal im priviesť nejaké zvieratko. Aké zvieratko to bolo?

  2.Pán Ježiš povedal v Jeruzaleme, že existuje jedno prikázanie, ktoré je najväčšie zo všetkých, a že sa skladá z dvoch častí. Ktoré je to?

  3.Akým znakom sa prežehnávame pri vstupe do kostola a prečo?

  2. časť

  4.V podobenstve o 10 pannách, ktoré vyšli naproti ženíchovi, koľko panien bolo nerozumných?

  5.Ktorý veľkňaz rozhodol o tom, že Pána Ježiša chytia a zabijú?

  6.Prečo si robíme malý krížik pred čítaním evanjelia na čelo?

  3. časť

  7.Za koľko strieborných vydal Judáš Pána Ježiša vojakom?

  8.Koľko krát Peter zaprel Pána Ježiša, než kohút zaspieval?

  9.Prečo si robíme malý krížik pred čítaním evanjelia na ústa?

  4. časť

  10. Akým znamením Judáš označil Pána Ježiša vojakom?

  11. Ako sa volala záhrada, kde Judáš zradil Pána Ježiša?

  12.Prečo si robíme malý krížik pred čítaním evanjelia na hruď?

  5. časť

  13. Ako sa volal vladár, ku ktorému priviedli Pána Ježiša?

  14. Na sviatky vladár prepustil jedného väzňa. Ako sa volal?

  15. Keď kňaz povie: „Dajte si znak pokoja“, čo urobíme?

  6. časť

  16. Akú korunu dostal Pán Ježiš pred ukrižovaním?

  17. Kto pomáhal niesť kríž Pánovi Ježišovi?

  18. Koho nám pripomína veľkonočný oheň alebo svetlo sviec v kostole?

  7. časť

  19. Ako sa volá miesto kde ukrižovali Pána Ježiša?

  20. Ktoré posledné slová vyriekol Pán Ježiš?

  21. Čo je to paškál?

  Vyhodnotenie si môžete pozrieť tu

  PrílohaVeľkosť
  Pôstna_biblická_olympiáda.pdf48.64 KB