Správne konanie o odstránení Dreveného Kríža na konci Vinohradníckej ulice - aktualizované a doplnené

Vložil Spravca webu, Po, 07/11/2016 - 12:16

Aktualizácia 15.11.2016 - vďaka všetkým, ktorí pomohli a modlili sa za ponechanie tohto kríža. Kríž nateraz zostáva na svojom mieste. Navrhovateľ stiahol žiadosť o odstránenie tejto stavby. Budú nasledovať rokovania medze mestom a majiteľmi o odkúpení pozemku pod týmto krížom tak, aby kríž mohol zostať na svojom mieste.

- Doplnené 16.11.2016
Priložené vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, z ktorého je zrejmé, že kríž má veľkú historickú hodnotu, je minimálne 134 rokov starý (keďže je zakreslený už na vojenskej mape z roku 1882 - zdroj archív KPU SR) a podľa tohto vyjadrenia má zostať na tom mieste kde je, to je na križovatke ciest.
Vyjadrenie KPU Trnava

- Pôvodná správa:
Dňa 15. novembra 2016 prebehne o 8,30 hodine na konci Vinohradníckej ulice, čo je zároveň aj na konci ulice Nad predmestím, ústne jednanie k žiadosti o odstránenie tam už viac ako 100 rokov stojacieho Dreveného kríža, tak ako je uvedené v priloženom oznámení.

Dovoľujeme si aj touto cestou upozorniť na uvedenú skutočnosť. Tento kríž stojí na tomto mieste podľa starých máp minimálne od roku 1911. Pod ním sa modlilo veľa našich predkov cestou za prácou do polí a vinohradov nad mestom.

Kto má záujem, môže sa uvedeného jednania zúčastniť, prípadne ak máte nejaké poznatky alebo dokumenty k tejto stavbe, môžete ich tam priamo priniesť.