Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Pastiersky list biskupov Slovenska mladým

Vložil Spravca webu, St, 15/11/2006 - 01:05

Drahí bratia a sestry, milí chlapci a dievčatá,

prihovárame sa Vám na začiatku týždňa, v ktorom Cirkev upriamuje svoju pozornosť na mládež. Ako Vaši duchovní otcovia a priatelia vo viere stojíme pri Vás, milí rodičia, ktorí hľadáte pre svoje deti to najlepšie pre ich život, a zároveň stojíme aj pri Vás, chlapci a dievčatá, ktorí tak túžite po šťastí a radosti. Je zrejmé, že rodičia nemôžu byť šťastní, ak nemajú šťastné deti. Ani deti nemôžu prežívať pravú radosť, ak žijú so smutnými rodičmi. Pritom rodičom mnohokrát spôsobuje bolesť a smútok práve zlý život ich detí. Preto najmä Vám, milí mladí priatelia, ponúkame aktivity Týždňa Cirkev pre mládež, aby ste aj prostredníctvom nich dospeli k hlbšiemu naplneniu svojho života a k pravej radosti.

Miništranti dosúťažili, odmenou im bola večera na fare

Vložil Spravca webu, Ne, 05/11/2006 - 16:03
Miništranti dosúťažili, odmenou im bola večera na fare
Miništranti dosúťažili, odmenou im bola večera na fare

V piatok na večernej sv.omši bolo veľmi živo. Hojná účasť miništrantov, všetci vzrušení blížiacim sa vyhodnotením októbrovej súťaže spojenej s marianskym mesiacom a svätým ružencom, ktoré sa konalo neskôr, priamo počas spoločnej večere s pánom farárom na fare. Ale to nebolo všetko - večerná návšteva na našom cintoríne a na kalvárii v tomto "dušičkovom" čase, súťaže a nakoniec i spánok spolu na fare, boli nezabudnuteľnými zážitkami pre mnohých z týchto malých chlapcov.

Detské omše vo fotografiách

Vložil Spravca webu, Ne, 05/11/2006 - 15:18
Detské omše vo fotografiách
Detské omše vo fotografiách

Tu Vám prinášame fotografie z detských svätých omší, ešte vedených dôstojným pánom Horkom. Ku koloritu detských omší v Skalici patrí neodmysliteľne detský spevácky zbor Svetielko. Fotografie z nácviku zboru pred omšou sú tu tiež priložené. Srdečne všetky deti so záujmom o spievanie pozývame zapojiť sa, prídite si snami zaspievať!

November, čas odpustkov

Vložil Spravca webu, Po, 30/10/2006 - 13:44

V diskusii s protestantmi je otázka o odpustkoch dosť horúcou a často opakovanou témou. V ich ponímaní totiž dobré skutky nemajú žiadny účinok v nebi, a práve tak zlé skutky sú vierou odpustené. V princípe podľa nich možno povedať, že nezáleží na tom, koľko dobrých alebo zlých skutkov robíme, ale dôležité je iba prijať Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa. Martin Luther sa držal princípu, že človek môže hrešiť koľko chce, len musí veriť. Keďže sme hriešni, nemôžeme nehrešiť (podľa neho), len musíme pevne veriť, a potom nám Boh hriechy „zakryje“.

Púť do Ríma z našej farnosti

Vložil Spravca webu, Po, 30/10/2006 - 13:43

Ako sme Vás už informovali na nedeľných svätých omšiach, náš skalický farský úrad organizuje od pondelka 13. do soboty 18. novembra 2006 púť do Ríma.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na farskom úrade do 1.novembra.
Zároveň upozorňujeme, že voľných je už len posledných desať miest!

Rozlúčka s dp.Horkom - doplnené

Vložil Spravca webu, Po, 30/10/2006 - 13:40

V nedeľu sa s nami na svätých omšiach rozlúčil dôstojný pán kaplán Robert Horka, ktorý bol menovaný za duchovného otca farnosti Palárikovo.
Na jeho poslednú detskú omšu o deviatej hodine sa sním prišlo rozlúčiť veľa mladých rodín so svojimi deťmi. Deti, ktoré si v krátkom čase od spustenia detských svätých omší v Skalici, ktorých iniciátorom a hlavným režisérom bol práve odchádzajúci dôstojný pán Horka, nachádzali v stále hojnejšom počte cestu do nášho františkánskeho kostola na "svoje" detské omše s kázňou, ušitou na mieru práve malým detským dušičkám a vždy okorenenou poučnou rozprávkou z pera tohto pána kaplána.

Birmovanci si pripomenuli prijatie sviatosti

Vložil Spravca webu, Ut, 24/10/2006 - 08:18

V sobotu 21.10.2006 sa naši birmovanci, ktorí prijali sviatosť birmovky v tomto roku, stretli pri ďakovnej svätej omši. Svätú omšu spevom sprevádzala skupina mladých nadšencov zo Skalice, ktorí spievali aj na birmovke.
Po svätej omši pokračovali birmovanci spoločným stretnutím na fare, kde sa spolu s naším duchovným otcom, ktorý ich priviedol až k tejto sviatosti, stretli pri spoločnom agapé.

Duchovná obnova pod ochranou ružencovej Panny Márie

Vložil Spravca webu, Ut, 17/10/2006 - 23:57

Záver minulého týždňa sa v našej farnosti niesol v znamení duchovnej obnovy pod ochranou putovnej sochy Ružencovej Panny Márie. Pri tejto príležitosti, si ružencové bratstvá dekanátu Skalica vykonali duchovnú obnovu.
Už v piatok večer pred svätou omšou bola do našej farnosti prenesená putovná sochy Ružencovej Panny Márie. V sobotu sa vo farskom kostole konala duchovná obnova pod vedením pátra Alberta Baka, OP, dominikána z Dunajskej Lužnej, ktorý prijal pozvanie organizátorov tejto obnovy, ružencového spoločenstva v Skalici. O 17.hodine bola duchovná obnova zakončená slávnostnou svätou omšou.

Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto

Vložil Spravca webu, Po, 16/10/2006 - 00:03
Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto
Dyňobranie v našej farnosti aj s posvätením úrody - doplnené foto

Tak ako ste boli informovaní v pozvánke určenej pre všetky deti našej farnosti, prebehlo v sobotu 14.10.2006 na nádvorí kostola bratov františkánov naše "dyňobranie" - pozvánku si môžete pozrieť tu

Za hojnej účasti detí spolu so svojimi rodičmi, prebehla veľké premena týchto jesenných plodov na rôzne pôsobivé a v niektorých prípadoch veľmi zábavné tváre a postavičky.

Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.

Vložil Spravca webu, Ne, 15/10/2006 - 23:55
Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.
Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.

Ako ste si už mnohí všimli, oprava strechy kostola milosrdných bratov je už v poriadku ukončená. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto náročnej rekonštrukcii. Zvlášť sme vďační za všetky modlitby, ktorými ste nám pomáhali.