Informačný portál Farnosti sv. Michala archanjela v Skalici Vám prináša:
- základné informácie o farnosti;
- informuje o živote a podujatiach farnosti;
- prezentuje podklady na vysluhovanie sviatostí;
- vytvára mediálny komunikačný kanál pre členov farnosti.

Večerná procesia pri sviečkach ukončila Loretánske dni 2006 v Skalici

Vložil Spravca webu, Ne, 10/09/2006 - 00:45

V piatok, 8.9.2006 sa skončili posledným dňom tohtoročné Loretánske dni v Skalici.
Slávnostná večerná svätá omša mala veľmi vzácneho hlavného celebranta. Emeritný biskup našej arcidiecézy, J. Exc. Mons. Štefan Vrablec, prijal pozvanie a poctil nás svojou prítomnosťou na slávení svätej omše v tento záverečný deň našich Loretánskych dní.

Loretánske dni 2006 - 5.deň

Vložil Spravca webu, Pia, 08/09/2006 - 09:23
Loretánske dni 2006 - 5.deň
Loretánske dni 2006 - 5.deň

V štvrtok nás pri slávení ďalšieho z našich Loretánskych dní sprevádzal senický rodák, bývalý kaplán v našej farnosti, vdp. Janko Ragula. Svoju kázneň zameral na objasnenie významu nazaretskej rodiny pre dnešné rodiny. Vo svojom príhovore, oživenom rôznymi skúsenosťami z predchádzajúcich farností, zdôraznil potrebu nájdenia si času manželov pre seba a pre svoje deti.

Loretánske dni 2006 - 4.deň

Vložil Spravca webu, St, 06/09/2006 - 23:01
Loretánske dni 2006 - 4.deň
Loretánske dni 2006 - 4.deň

Vdp. Peter Janík, Skalický rodák, slávil v štvrtý deň Skalických Loretánskych dní svätú omšu spolu s naším pánom farárom a pánom diakonom. Témou bolo narodenie Ježiša Krista. Panna Mária tak ako sa starala o malého, práve narodeného Ježiška, tak isto sa stará aj o každého z nás. S Láskou a nežnosťou, v našich radostiach, starostiach a aj trápeniach. Peter pre nás pripravil aj prekvapenie, priviedol k nám na omšu vzácnu návštevu, pána dekana zo Šurian spolu s mladou speváčkou Katkou.

Začala oprava kostola.

Vložil Spravca webu, St, 06/09/2006 - 22:37
Začala oprava kostola.
Začala oprava kostola.

Včera sa začala generálna rekonštrukcia strechy kostola milosrdných bratov na Potočnej ulici. Strecha už bola v dezolátnom stave, pričom okrem zatekania vody v priestoroch organu hrozilo ďalšie poškodenie budovy. Prosíme o modlitby našich veriacich, aby toto dielo bolo s Božou pomocou úspešne dokončené.

Loretánske dni 2006 - 3.deň

Vložil Spravca webu, St, 06/09/2006 - 22:24
Loretánske dni 2006 - 3.deň
Loretánske dni 2006 - 3.deň

V tretí deň našich Skalických Loretánskych dní slávil s nami večernú svätú omšu rodák z našej farnosti, vdp. Peter Šantavý. Vo svojej kázni zameranej na "Zvestovanie Pána", nám pripomenul veľké posolstvo Boha, ktorý aj potom čo sme ho ako ľudia odmietli v rajskej záhrade po spáchaní prvotného hriechu, stále dbá o nás. Boh chcel byť naplno účastný života s nami, preto si vzal ľudské telo zo ženy, Panny, našej nebeskej matky.

Zapojte sa do hlasovania na stránke našej farnosti!

Vložil Spravca webu, Po, 04/09/2006 - 23:56

Stránku našej farnosti chceme využiť aj na zisťovanie Vášho názoru na rôzne témy nášho farského života. Pomôže nám to v lepšom nasmerovaní aktivít na podporu rozvoja našej farnosti.
Z tohto dôvodu sme uverejnili aj novú anketu , kde nás zaujíma Váš názor na vznik farskej rady.
Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do hlasovania, prípadne aj oslovíte Vašich známych s informáciou o tomto hlasovaní.
Takisto očakávame aj prípadné ďalšie rozvinutie anketovej témy.
Všetky Vaše návrhy, či už k aktuálnej téme o opodstatnení vzniku farskej rady, prípadne ako si predstavujete fungovanie našej farskej rady, Vašu ochotu pomôcť s fungovaním farskej rady môžete adresovať mailovou formou na adresu nášho farského úradu: skalica@fara.sk

Loretánske dni v Skalici 2006

Vložil Spravca webu, Po, 04/09/2006 - 23:46

Srdečne Vás aj tento rok pozývame k sláveniu Loretánskych dní v našej farnosti.
Tak ako v minulosti – sú to dni úcty, modlitby a rozjímania o tajomstvách života Panny Márie.
Skrze ňu budeme prosiť o Božiu priazeň pre nás a naše rodiny.
Slávnostné dni v našej farnosti začnú už v nedeľu 3.septembra pri večernej svätej omši prenesením sochy Panny Márie z Loretánskej kaplnky v kostole Milosrdných bratov k oltáru.
V priebehu týchto slávnostných dní, nás navštívia duchovní otcovia, ktorí časť svojho života prežili v našom krásnom meste pričom budú u nás sláviť večerné sväté omše.

Loretánske dni 2006 - 2.deň

Vložil Spravca webu, Po, 04/09/2006 - 23:15
Loretánske dni 2006 - 2.deň
Loretánske dni 2006 - 2.deň

Pokračovanie Loretánskych dní v Skalici, deň druhý - v pondelok, večernú omšu za účasti všetkých kňazov našej farnosti, viedol vdp. Štefan Herényi, rodák z Vrádišťa. V svojej kázni poukázal na Nepoškvrnené počatie Panny Márie a jeho skrytý význam pre dnešnú dobu.

Loretánske dni 2006 - 1.deň

Vložil Spravca webu, Po, 04/09/2006 - 22:44
Loretánske dni 2006 - 1.deň
Loretánske dni 2006 - 1.deň

Zahájenie Loretánskych dní 2006 v kostole milosrdných bratov - prenesenie sochy do hlavnej lode kostola a úvodné modlitby.

Detské omše od septembra v Skalici!

Vložil Spravca webu, St, 30/08/2006 - 10:06

S radosťou Vám chceme oznámiť, že od septembra budú bývať aj v našej farnosti Detské sväté omše!
Tieto omše sa budú konať každú nedeľu o 9.00 hod. v kostole u bratov františkánov.