Oprava strechy kostola milosrdných bratov je ukončená.

Vložil Spravca webu, Ne, 15/10/2006 - 23:55
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F

Ako ste si už mnohí všimli, oprava strechy kostola milosrdných bratov je už v poriadku ukončená. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto náročnej rekonštrukcii. Zvlášť sme vďační za všetky modlitby, ktorými ste nám pomáhali. Iste najmä vďaka nim bola tohtoročná jeseň mimoriadne naklonená podobným aktivitám. Zároveň prosíme o ďalšiu podporu v už započatej veľmi finančne náročnej rekonštrukcii organu v farskom kostole a pripravovanej oprave strechy kostolíka sv.Urbana. S návrhom akejkoľvek pomoci nás môžete navštíviť na našom farskom úrade.
Informáciu o začiatku opráv sme priniesli tu