archívy

Zastavme zlo z Istanbulu

Vložil Spravca webu, Ne, 04/03/2018 - 23:27

Úmysly svätých omší - Pôstne obdobie (19. - 25.3.2018)

Vložil Spravca webu, Ne, 04/03/2018 - 23:32

BOHOSLUŽBY

Pondelok 19.3. - Svätý Jozef
7.00 Farský kostol: Za zosnulého Jána Janovička
18.00 Farský kostol: + manžel Peter Lalík a + rodičia

Utorok 20.3.
7.00 Farský kostol: + Oľga a za Božiu pomoc pre jej rodinu
18.00 Milosrdných kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Streda 21.3.
7.00 Farský kostol: + Terézia Fedorová
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia a starí rodičia z oboch strán a sestra Mária

Štvrtok 22.3.
7.00 Farský kostol: + Božena Větrovcová
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Hránkoví a starí rodičia z oboch strán

Piatok 23.3.
7.00 Farský kostol: + manžel Rudolf
18.00 Milosrdných kostol: + rodičia Šebeloví a starí rodičia z oboch strán

Sobota 24.3.
7.00 Farský kostol: Poďak. za 60 r. života brata Jiřího a za B. pomoc a ochranu P. M. do ďalších r.
18.00 Milosrdných kostol: + manžel Rudolf a rodičia z oboch strán

Nedeľa 25.3. Kvetná nedeľa
7.00 Farský kostol: Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
9.00 Františkánsky kostol: + manžel Jozef Vojtek a rodičia z oboch strán
10.30 Farský kostol: Za farníkov
18.00 Farský kostol: + manžel, otec a starý otec Karol Gabriška

Farské oznamy PÔSTNE ONDOBIE (19. - 25.3.2018)

Vložil Spravca webu, Ne, 04/03/2018 - 23:40

Liturgický kalendár

Pondelok 19.3. Svätý Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť

Utorok 20.3. po 5. pôstnej nedeli

Streda 21.3. po 5. pôstnej nedeli

Štvrtok 22.3. po po 5. pôstnej nedeli / Sv. Perpetua a Felicita, mučenice

Piatok 23.3. po 5. pôstnej nedeli

Sobota 24.3. po 5. pôstnej nedeli

Nedela 25.3. Kvetná nedeľa

 • Program svätých omší na filiálkach
  .
  Prietržka
  pondelok – sv. omša o 18.00 h. / utorok – sv. spoveď od 16.00 h. , sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.

  Vrádište
  pondelok – sv. omša o 17.00 h. / streda – sv. spoveď od 16.00 h., sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.

  Mokrý Háj
  pondelok – sv. omša o 17.00 h. / štvrtok – sv. spoveď od 16.00 h., sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.